header

Disclaimer

De informatie op deze website is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van een reguliere medische diagnose en/of behandeling.

Raadpleeg ten allen tijde een arts als er zich problemen voordoen met uw gezondheid. De informatie op deze site is van algemene aard en dient door een arts vertaald te worden naar de persoonlijke situatie van de patiënt/lezer.

Bespreek eventuele acties die u wilt nemen op grond van de informatie op deze site altijd eerst met uw behandelend arts.

Lieve Legrand en Rein Nauta kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van het uitvoeren van de op de site beschreven (aanvullende) mogelijkheden of het niet inroepen of niet opvolgen van deskundig medisch advies.

Lieve Legrand en Rein Nauta zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Call Now Button